KOSZYK
źródło rudolfa

Źródło Rudofla

Podstawowe źródło
lecznicze Mariańskich Łaźni.

Źródło Rudofla

Źródło Rudolfa jest podstawowym źródłem leczniczym Mariańskich Łaźni. Jest to źródło wysoko zmineralizowane, naturalnie nasycone dwutlenkiem węgla, o podwyższonej zawartości żelaza, wapnia (wapnia) i kwasu krzemowego. Zawiera zalecaną w codziennej diecie ilość jonów wapnia, magnezu i wodorowęglanu. Ze względu na swój skład ma udowodnione działanie podczas kuracji pitnych.
Kuracja pitna polegająca na piciu Źródła Rudolfa należy do tradycyjnej kuracji uzdrowiskowej. Z terapeutycznego punktu widzenia ważne są wzajemne proporcje głównych jonów występujące w Źródle Rudolfa. Wywołują one prawidłową reakcję układu moczowego i dają pożądany efekt u pacjentów, którzy wymagają wywołania zwiększonej diurezy. Skuteczne jest również wiązanie kationów z anionami wodorowęglanowymi. Wykorzystywany jest również jako źródło żelaza i wapnia (wapnia) w jego niedoborach w organizmie.

Kuracje pitne z wykorzystaniem ŹRÓDŁA RUDOLFA

Źródło Rudolfa w leczeniu kamicy wapniowej.

Zasadowe pH źródła Rudolfa wpływa na pH moczu i wartości kamicy moczowej. Magnez jest również ważny w leczeniu kamicy wapniowej.

Choroby układu moczowego i nerek.

W przypadku chorób układu moczowego i nerek, najczęściej występują choroby przewlekłe w których potrzeby pacjentów są długoterminowe. Łatwa dostępność Źródła, bez konieczności podróżowania do Mariańskich Łaźni jest wtedy podstawowym aspektem długoterminowej kuracji.

Korzystne efekty kuracji.

Korzystne efekty można po zakończeniu kuracji w uzdrowisku w Mariańskich Łaźniach utrzymać, korzystając z butelkowanego źródła Rudolfa dostępnego w sklepach i aptekach.

Rudolfův pramen

Wyciąg z analizy chemicznej dla ŹRÓDŁA Rudolfa

Źródło BJ37 – “Rudolfův pramen” Wykonane przez RP PLZ MZ ČR Karlovy Vary 16.9.2019
KATIONY(mg/l)
Lit Li+
0,335
Sód Na+
86,1
Żelazo Fe2+
14,1
Magnez MG2+
138
Wapń CA2+
282
Mangan Mn2+
0,55
ANIONY(mg/l)
Fluorek F-
<0,07
Chlorek Cl-
42,7
Siarczan SO42-
118
Wodorowęglan HCO3-
1590
Jód J-
0,004
Brom BR-
0,075
Składniki niezdysocjowalne (mg/l)
Kwas krzemowy H2SiO3
114
Całkowita mineralizacja Bilinskiej Kyselki
2 398
Wolny CO2 (mg/l)
2 350
pH Źródła Rudolfa (przy 10 stopniach C)
6,16
Ciśnienie osmotyczne
119 kPa
Źródło Rudolfa jest podstawowym źródłem leczniczym Mariańskich Łaźni. Jest to źródło wysoko zmineralizowane, naturalnie nasycone dwutlenkiem węgla, o podwyższonej zawartości żelaza, wapnia (wapnia) i kwasu krzemowego.

ŹRÓDŁA Rudolfa